Трафарет английского алфавита

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 6) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының.